ขายส่งกางเกงในแฟชั่น8บาทราคาหน้าโรงงาน มีทั้งชายและหญิง งานแฟชั่น ถูกกว่าโบ๊เบ๊ ส่ง 1 วันถึง(ตจว อ เมือง) 086-0452795

นโยบายของบริษัท

นโยบายบริษัท (ข้อมูลลูกค้า)

ทางบริษัทไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

สลิปชำระเงิน 

ข้อมูลอันได้มาจากที่ลูกค้าแจ้งมาหลังจากชำระค่าสินค้า ทางบริษัทไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น

 

นโยบายการเปลี่ยน/คืน สินค้า

ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าเปลี่ยน หรือ คืนสินค้าไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น

ทางบริษัทไม่มีนโยบาย คืนเงินให้กับลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น

Visitors: 1,311,780